Ελαιοτριβείο

                                                                                             Αντικείμενα της Εταιρείας 

                                                                        Η  παραγωγή ελαιολάδου (από το ελαιοτριβείο της)

                                                               Η τυποποίηση ελαιολάδου στην ιδιόκτητη τυποποιητική μονάδα

                                                         Η εμπορία χύμα ελαιολάδου και των παραγώγων του (πχ ελαιοπυρήνα)