Εξασφάλιση ποιότητας

Το 1933 γεννήθηκε  στο χωριό Ασώματος της Λέσβου ο Φώτιος Παυλέλλης  οραματιστής και ιδρυτής της σημερινής επιχείρησης. Ξεκίνησε από μικρός να ασχολείται στο οικογενειακό ελαιοτριβείο που βρισκόταν στην Θέση  «Νυχτάντα»  αλλά γρήγορα θέλησε να κάνει δική του επιχείρηση  και έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ενοικίασε το σημερινό ελαιοτριβείο στα Κεραμειά της Λέσβου  και δύο χρόνια αργότερα το αγόρασε. Μέχρι το 1998 η επιχείρηση λειτουργούσε με την επωνυμία Φώτιος Παυλέλλης. 

Διαδικασίες

Δειγματολειπτικοί έλεγχοι

Το 1933 γεννήθηκε  στο χωριό Ασώματος της Λέσβου ο Φώτιος Παυλέλλης  οραματιστής και ιδρυτής της σημερινής επιχείρησης. Ξεκίνησε από μικρός να ασχολείται στο οικογενειακό ελαιοτριβείο που βρισκόταν στην Θέση  «Νυχτάντα»  αλλά γρήγορα θέλησε να κάνει δική του επιχείρηση  και έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ενοικίασε το σημερινό ελαιοτριβείο στα Κεραμειά της Λέσβου  και δύο χρόνια αργότερα το αγόρασε. Μέχρι το 1998 η επιχείρηση λειτουργούσε με την επωνυμία Φώτιος Παυλέλλης. Το έτος αυτό πήρε την απόφαση να ιδρύσει μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τα τρία του παιδιά τα οποία ασχολούνται από μικρή ηλικία με την καλλιέργεια της ελιάς και με το ελαιοτριβείο. Στην εταιρεία έδωσε τον διακριτικό τίτλο ‘’ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ’’

Περιοδικός έλεγχος μηχανημάτων

Το 1933 γεννήθηκε  στο χωριό Ασώματος της Λέσβου ο Φώτιος Παυλέλλης  οραματιστής και ιδρυτής της σημερινής επιχείρησης. Ξεκίνησε από μικρός να ασχολείται στο οικογενειακό ελαιοτριβείο που βρισκόταν στην Θέση  «Νυχτάντα»  αλλά γρήγορα θέλησε να κάνει δική του επιχείρηση  και έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ενοικίασε το σημερινό ελαιοτριβείο στα Κεραμειά της Λέσβου  και δύο χρόνια αργότερα το αγόρασε. Μέχρι το 1998 η επιχείρηση λειτουργούσε με την επωνυμία Φώτιος Παυλέλλης. 

Διαχωρισμών καρπών ελιάς

Το 1933 γεννήθηκε  στο χωριό Ασώματος της Λέσβου ο Φώτιος Παυλέλλης  οραματιστής και ιδρυτής της σημερινής επιχείρησης. Ξεκίνησε από μικρός να ασχολείται στο οικογενειακό ελαιοτριβείο που βρισκόταν στην Θέση  «Νυχτάντα»  αλλά γρήγορα θέλησε να κάνει δική του επιχείρηση  και έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ενοικίασε το σημερινό ελαιοτριβείο στα Κεραμειά της Λέσβου  και δύο χρόνια αργότερα το αγόρασε. Μέχρι το 1998 η επιχείρηση λειτουργούσε με την επωνυμία Φώτιος Παυλέλλης. 

Πιστοποιήσεις

Οργανισμός ΔΗΩ, από το 1993 που ιδρύθηκε και λειτουργεί, έχοντας τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο χώρο των βιολογικών προϊόντων & τελευταία στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Διαχείρισης Ποιότητας, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων.