Παρθένο Ελαιόλαδο Μυτιλήνης

Παρθένο Ελαιόλαδο Μυτιλήνης

Στοιχεία προϊόντος

  • Ποικιλία
  • Χρώμα
  • Τόπος Παραγωγής
  • Οξύτητα

Πληροφορίες Παραγγελίας

2 τεμάχια/κιβώτιο
24 τεμάχια
6 λίτρα

Άλλα προϊόντα μας

Βιολογικό Ελαιόλαδο

Βιολογικό ελαιόλαδο Μυτιλήνης.

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Τυποποιημένα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Μυτιλήνης