Τυποποίηση

                                                             Το κύριο προιόν της επιχείρησης είναι το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.

Παράγεται σε όλες τις μορφές του στο Ελαιοτριβείο της (Βιολογικό, Εξαιρετικό Παρθένο, Παρθένο και Βιομηχανικό)

Τυποποιείται το Βιολογικό, το εξαιρετικό Παρθένο και το Παρθένο ενώ το Βιομηχανικό διατίθεται μόνο χύμα.